Các bài viết đăng trong danh mục " XKLĐ "


  • XKLĐ Singapore cần tuyển nữ MASSAGE. Lương cơ bản 1600$

    XKLĐ Singapore cần tuyển nữ MASSAGE. Lương cơ bản 1600$

    XKLĐ Singapore cần tuyển nữ MASSAGE. Lương cơ bản 1600$. – Tuổi dưới 35 – Lương cơ bản: $ 1600 phải đạt doanh số $ 5000 / tháng. Tháng 1 – 3 bảo đảm $ 1600 cơ bản. – Hỗ trợ nhà 200$ – Hoa hồng: 40% trên 5000$ – Giờ làm việc: T2 – CN (10:00 am – 10:00 Pm); 2 ngày nghỉ / tháng