Các bài viết đăng trong danh mục " Tin tức "


  • Mùa vu lan với học trò IECD

    Mùa vu lan với học trò IECD

    “Tiết tháng Bảy mưa ngâu sụt sùi thương nhớ Mẹ/ Hội Vu Lan hương trầm tỏa quyện niệm ân Cha” / Vạn cổ tình thâm ơn cúc dục/ Thiên thu nghĩa trọng đức sinh thành”. Nét đẹp văn hóa trong..