Phỏng vấn Lăng Xuân Hiếu – học viên IECD đi Nhật kỳ tháng 4/2018

Phỏng vấn Lăng Xuân Hiếu – học viên IECD đi Nhật kỳ tháng 4/2018

Bạn Lăng Xuân Hiếu là một trong các học viên của IECD có chuyến bay sang Nhật vào tháng 4 năm 2018. Hãy cùng trò chuyện với bạn để nghe những cảm xúc sau khi hoàn thành khóa học tại IECD nhé.