Các bài viết đăng trong danh mục " Kỹ năng sống "
  • Hướng dẫn làm visa du lịch Pháp

    Hướng dẫn làm visa du lịch Pháp

    Danh sách giấy tờ cần cung cấp đối với thị thực ngắn hạn Các văn bản không thể thiếu khi nộp hồ sơ Mẫu đơn xin thị thực Schengen: điền rõ ràng, ghi ngày và ký tên 01 hình thẻ..