Các bài viết đăng trong danh mục " Sự kiện "

  • Ngoại khóa cùng IECD

    Ngoại khóa cùng IECD

    Trong khuôn khổ của mỗi khóa học, IECD thường tổ chức những buổi ngoại khóa dành cho các bạn học viên và cán bộ nhân viên của trung tâm. Đây không chỉ là cơ hội để gặp gỡ, trao đổi..