Các bài viết đăng trong danh mục " Hội thoại "

  • Học tiếng Đức giới thiệu bản thân

    Học tiếng Đức giới thiệu bản thân

    Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu qua những videos cơ bản. Bài 01: Giới thiệu bản thân. Với chất lượng đào tạo thuộc Top hàng đầu thế giới và bằng cấp được công nhận trên toàn cầu…