Học tiếng anh giao tiếp qua 90 đoạn hội thoại

Học tiếng anh giao tiếp qua 90 đoạn hội thoại

Học tiếng anh giao tiếp qua 90 đoạn hội thoại – Tổng hợp 90 bài đàm thoại với những mẫu câu thông dụng trong nhiều chủ đề hội thoại khác nhau hằng ngày.

Theo nguồn Youtube

Xem thêm

Học tiếng anh chủ đề đồ vật trong nhà

100 câu tiếng anh thông dụng khi đi du lịch

Luyện tập đối thoại tiếng anh