Các bài viết đăng trong danh mục " Tiếng Nhật "


  • Học Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana

    Học Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana

    Bảng chữ cứng trong tiếng Nhật hay còn được gọi là bảng chữ cái katakana cũng là một phần rất quan trọng của tiếng Nhật. Trong video này, chúng ta sẽ được làm quen với bảng chữ katakana nhé.  Theo..


  • Bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana

    Bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana

    Tiếng Nhật có đến 3 bảng chữ cái được sử dụng bao gồm Bảng chữ mềm (Hiragana), Bảng chữ cứng (katakana) và Chữ Hán (Kanji). Trong video này, chúng ta sẽ cùng học bảng chữ mềm Hiragana. Theo nguồn Youtube