Cuộc thi khởi nghiệp nghề nhân sự

Cuộc thi khởi nghiệp nghề nhân sự

CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO MỌI NGƯỜI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI 

Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Hương lan đã đạt giải đặc biệt trong dự án www.jpw.vn 

Bức ảnh thật đẹp!

Đi Nhật miễn phí 4 năm học phí
Đi Đức miễn phí 4 năm học phí, ăn, ở

Dự án triển khai sẽ mở ra con đường để người trẻ Việt Nam đi ra thế giới làm việc, học, định cư ở tất cả các nước trên thế giới
http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=78&NewsId=398943