Các bài viết đăng trong danh mục " Báo chí "


  • Cuộc thi khởi nghiệp nghề nhân sự

    Cuộc thi khởi nghiệp nghề nhân sự

    CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO MỌI NGƯỜI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI  Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Hương lan đã đạt giải đặc biệt trong dự án www.jpw.vn  Đại diện nhà trường trao giải đặc biệt và giải nhất trong..